La læringsanalysen gjøre jobben for deg

Bruk av digital læringsanalyse hjelper deg som lærer til å organisere elevens resultater og behov på en effektiv måte.

Visuell fremstilling av læringsanalyse

Læringsanalyse er en av lærerens viktigste oppgaver. For å kunne planlegge læring der det viktig å ha god oversikt over elevenes kunnskap. Derfor settes det også av mye tid til evaluering av elevarbeid samt planlegging og tilrettelegging for læring på bakgrunn av elevenes oppnådde kunnskap.

I den analoge skolehverdagen har ikke læreren andre hjelpemidler å støtte seg på enn testresultater og egen opplevelse av elevens fremgang. I dag, med økt bruk av digitale verktøy i skoledagen har dette endret seg. Jeg snakker ikke da om digitale «click and run-oppgaver» hvor læreren ikke har kontroll over hva elevene har gjennomført og hvordan eleven har mestret. Det jeg mener er bruk av digitale oppgaver som kan hjelpe til med å organisere elvenes ferdigheter basert på hva de har gjort, hvor lang tid de har brukt på oppgavene, hvor godt de har gjennomført oppgavene og hvor mange ganger de har gjennomført en oppgave eller sett en læringsressurs som en video eller presentasjon. Alle disse dataene kan lagres og lette jobben til deg som lærer uten at du gir fra deg kontrollen over hva som skal skje i klasserommet og går ut over elevenes personvern.

Læringsanalyse er på wikipedia definert på denne måten:

«Læringsanalyse er måling, innsamling, analyse og rapportering av data om elever og deres kontekst, med mål om å forstå og optimalisere læringsprosessen og det sosiale miljøet der læring foregår» (oversatt fra wikipedia.org)

En slik analyse av elevenes kunnskaper vil kunne lette din jobb som lærer betraktelig, ikke bare kan du få oversikt over hver enkelt elevs kunnskap, men du kan videre få informasjon om hvordan eleven skal arbeide videre for å kunne øke sin faglige kunnskap. Videre kan læringsanalysen hjelpe deg som lærer til å evaluere dine digitale undervisningsopplegg. Ved at du kan skaffe deg et overblikk over hvilke ressurser som har fungert best og hvilke ressurser som er for vanskelige eller kjedelige til at elevene har brukt tid på dem. Dette kan for eksempel være om du har valgt å bruke video til å snu klasserommet, og flertallet av elevene dine bare har sett deler av filmen, eller om du har laget oppgaver som elevene enten ikke har mestret, eller om oppgavene har vært så enkle at alle elevene har klart dem på rekordtid.

Hva er egentlig læringsanalyse?

I løpet av de siste 15 årene har det stadig dukket opp muligheter til å lage og distribuere interaktive oppgaver til elevene. Disse oppgavene var fra starten av preget av konseptet «click-and-run» som egentlig betyr, svar på oppgavene og gå videre uansett hvordan du har gjort det. Læringseffekten av slike oppgaver er nok høyst tvilsom, siden hverken lærer eller elever har hatt muligheten til å sjekke resultater og samle dem inn i sin egen digitale portfolio. Disse oppgavene har imidlertid hatt en popularitet på grunn av at elevene fikk gjort mange repetisjoner, men når resultatene ikke blir lagret har ikke elevene hatt noe insentiv for å gjøre dem rett, eller for å finne ut hvorfor svarene blir rett eller feil. Derfor er det utviklet flere ulike standarder som blant annet baserer seg på xAPI eller Experience API[i], som lar ulike programmer utveksle data om hvordan personer har scoret på oppgaver. Dette gir en dynamisk sporing av hver enkelt elevs aktivitet, og kan også brukes til å samle «big data» om den enkelte oppgavens vanskegrad, kontekst og mulig neste steg på veien.

Ved bruk av xAPI kan en elev som ser en video starte der han sluttet neste gang han åpner filmen. Det samme gjelder oppgaver etc. xAPI loggfører elevens score og sammen med det åpne rammeverket Mozilla badges kan eleven samle inn ulike merker som representasjon på ulike ferdigheter, som i et dataspill.

Læringsanalyse er ikke svaret på alt i skolen. Det er mye ved elever som ikke lar seg klassifisere og vi ser til stadighet innlegg på sosiale medier om brev som er sendt hjem til elevene i forbindelse med utdeling av karakterbøker. Disse tilbakemeldingene er ikke noe som læringsanalyse kan erstatte. Dette er tilbakemeldinger som:

  • Du er unik!
  • Resultatene viser ikke at du er flink til å rose og hjelpe medelever.
  • Karakterene dine viser ikke at du gjør ditt aller beste.

Dette kan ikke en datamaskin se eller lese ut av data, og vil derfor fortsatt være en viktig oppgave for deg som lærer å gi elevene innsikt i.

Læringsanalyse kan imidlertid fortelle om elevens:

  • individuelle fremgang
  • faglige kompetanse innenfor gitte læreplanmål
  • tidsbruk på skolearbeidet
  • arbeidsvaner på skolen og hjemme

Videre kan bruk av læringsanalyse hjelpe til med å øke elevens forståelse over eget mestringsnivå, og du som lærer kan bruke den sparte tiden til planlegging, annen evaluering og individuelle tilbakemeldinger til den enkelte elev.

Når du som lærer tar i bruk et av våre programmer som eksempelvis edstep.com for læring, vil du i størst grad ta i bruk læringsanalysekonseptet diskursanalyse som vil kunne gi deg tilbakemeldinger for hvilke ressurser som er gode ressurser og hvilke som ikke er fullt så gode, som du enten bør endre eller bytte ut.

Videre vil du få tilgang til det som heter prediktiv analyse som gir deg tilgang til statiske data om elvenes tidsbruk på oppgaver, hvor godt de har mestret enkelte oppgaver, hvor lang tid de har brukt på oppgavene og hvordan de har scoret på hele undervisningsopplegg og ikke minst hvordan måloppnåelsen er innenfor de ulike læreplanmålene elevene har arbeidet med.

Dette er også data som blir samlet inn av utgiveren av programmene, uten at det er personifisert, for bruk til å lage en adaptiv analyse av «big data» og dermed kunne gi deg som lærer forslag til andre ferdiglagde kurs under Creative Commons lisens som kan brukes som neste kurs i veien mot kunnskap. For å få god kvalitet på den adaptive analysen er det imidlertid behov for mange brukere som har gjennomført mange kurs og læringsaktiviteter for at den skal blir så korrekt som mulig og vil derfor ikke være tilgjengelig før det er gjort skikkelig kvalitetssikring.

[i] API er forkortelse for Application Programming Interface og er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig at flere programmer kan kommunisere med hverandre. I et LMS kan du for eksempel legge til tilleggsmodulen xAPI som gjør at du kan integrere ulike systemer med ditt LMS.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

CC BY-SA 4.0 La læringsanalysen gjøre jobben for deg by Tom Forsmo @ Cerpus AS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from LXMatters.

You have Successfully Subscribed!

Forfatter: Tom Forsmo @ Cerpus AS

Brenner for utvikling av digitale læremidler hvor læreren kan skape og dele læringsressurser med andre lærere. Har arbeidet i Cerpus siden 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *