Creative Commons – et samfunn for deling

Creative commons er en måte å lisensisere innhold på nett på. Hvor du kan gjenbruke innhold som er gjort tilgjengelig fra andre.

Skoler og utdanningsinstitusjoner har de siste 50 år basert sin undervisning på ferdig kjøpte lærebøker som i større eller mindre grad har gått gjennom læreplanen i hvert enkelt fag. I tillegg til dette har alle skoler og lærere også utviklet egne læringsressurser som de til å begynne med har lagt i permer eller biblioteker for fritt gjenbruk til andre i kollegiet. Med økt bruk av digitaIe medier og Internett har en utvidet delingskultur av egenprodusert læringsmateriell fått en mye større fremvekst.

Creative commons

Selv om lærere og utdanningsinstitusjoner i liten grad har tenkt på lisensisering av slikt egenprodusert innhold, har formålet med å lage ressurser til gjenbruk vært det samme. Innhold laget av en lærer skal være tilgjengelig for kollegiet som skal kunne gjenbruke, endre og forbedre det til eget bruk uten at det skal koste noe å bruke det. Lærere har også vært flinke til å si hvem som er opphavsmannen til innholdet. Med fremveksten av sosiale nettverk har lærerkollegiet utvidet seg fra bare skolen til å bli grupper på blant annet Facebook med deling av ressurser for gjenbruk som formål.

«Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon grunnlagt i USA i 2001 med det mål å fremme en delingskultur der skapende mennesker (dvs. opphavs­personer og brukere) lett kan finne fram til hverandre og til hverandres verk, og med dette spre og gjenbruke verkene. Motivasjonen bak organisasjonen er blant annet å gjøre et kulturelt mangfold fritt, funksjonelt og levedyktig.

I dag er Creative Commons et internasjonalt nettverk som tilbyr lisenser tilpasset nasjonal lovgivning, språk og kultur for bruk på Internett og andre steder der det er behov for fleksible lisenser.» (http://creativecommons.no/omcc)

Ved å bruke Creative Commons grunntanke om spredning av innhold som skal kunne gjenbrukes, endres eller kopieres, kan lærere og utdanningsinstitusjoner øke tilfanget av læringsressurser uten at det koster skolen penger. Videre gir slike lisenser læreren muligheten til å omarbeide lærestoffet til å passe til sine elever fremfor å tilpasse elevene til læringsinnholdet.

Lisensene kan sorteres og settes sammen på så mange måter som du ønsker. Jeg her skal gå gjennom de ulike enkeldtelene av lisensene og hva de betyr når du ser enten bildet eller betegnelsen. I utgangspunktet er det meningen at du skal kunne gjøre hva du vil med innhold som er merket med lisensen CC, altså remikse, endre, bygge ut og dele. Likevel tillegges det gjerne noen ekstra begrensninger til denne lisensen. Jeg skal her ta for meg begrensningene.

Navngivelse (BY): En lisens i CC-universet vil stort sett alltid inneholde BY som en del av lisensmerkingen. Navngivelse betyr ganske så enkelt at du kan gjenbruke innholdet så mye du vil så lenge du oppgir hvem som er opphavet til ressursen og om du har endret på innholdet. Det er ikke alt innhold som er merket med BY du kan endre på, dette kommer vi tilbake til.

Samme vilkår (SA): Dersom lisensen inneholder referansen SA betyr det at du kan dele, remikse og bygge videre på materialet. Så lenge du ikke endrer på lisensen som er satt av personen som har laget ressursen står du imidlertid fritt til å gjøre som du vil.

Ingen bearbeidelse (ND): Denne lisensensmerkingen gir deg rettigheten til å dele innholdet, men du kan ikke endre på selve innholdet.

Ikkekommersiell (NC): I skoleverket er det lite av arbeidet som kapitaliseres, men enkelte lærere bruker mye tid på å lage læringsressurser som de selger til andre lærere. Dersom du kuraterer innhold til kurs for salg er det viktig å vite at du ikke kan lage kurs og undervisningsopplegg og selge det videre til andre lærere hvis innholdet er merket med NC. Da bryter du med «avtalen» du har gjort med personen som har laget innholdet. Dersom innholdet ikke er merket med NC kan du imidlertid gjenbruke det og selge det til andre lærere eller skoler.

I Norge er det Ndla.no, en fylkeskommunal satsning på digitale læremidler, som er den største tilbyderen av CC-meket læringsinnhold. NDLA har om lag 200 000 læringsressurser tilgjengelige og over 90 % av disse ressursene er ressurser som både kan gjenbrukes, redigeres, mikses og distribueres med lisensen CC-BY-SA eller CC-BY-SA-NC. Det betyr at du som lærer kan gjenbruke innholdet, lage kurs og selge dem videre til andre lærere eller skoler.

Vi i LXmatters ønsker å hjelpe lærere til å finne og gjenbruke materiale som er laget med CC-lisens og arbeider derfor med å samle inn så mye materiale som mulig i vår plattform som heter edLib.com. Denne plattformen er pr. dags dato bare tilgjengelig via vår kursportal edstep.com, besøk den lag ressurser, gjenbruk andres ressurser og ikke minst lag kurs som du distribuerer til elevene dine eller selg dem til andre lærere og tjen litt på den ekstra innsatsen du legger inn.

Lagre

CC BY-SA 4.0 Creative Commons – et samfunn for deling by Tom Forsmo @ Cerpus AS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from LXMatters.

You have Successfully Subscribed!

Forfatter: Tom Forsmo @ Cerpus AS

Brenner for utvikling av digitale læremidler hvor læreren kan skape og dele læringsressurser med andre lærere. Har arbeidet i Cerpus siden 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *